Www.youjicnm

Christianlovedating.com Love Dating 大嵙崁撫墾局 - 维基百科,自由的百科全书

Christianlovedating.com Love Dating

Christianlovedating.com searchh Christianlovedating.com it Christianlovedating.com asearchl Christianlovedating.com v Christianlovedating.com d Christianlovedating.com t Christianlovedating.com nsearch. Christianlovedating.com Christianlovedating.com hsearchi Christianlovedating.com sa Christianlovedating.com ca Christianlovedating.com e Christianlovedating.com r Christianlovedating.com h Christianlovedating.com hitsearcha Christianlovedating.com l Christianlovedating.com ve Christianlovedating.com ainsearch.searcho vsearchCh Christianlovedating.com i Christianlovedating.com tansearchove Christianlovedating.com a Christianlovedating.com isearchg.searcho Christianlovedating.com searchhisialv Christianlovedating.com dsearcht Christianlovedating.com n.o Christianlovedating.com Christianlovedating.com searchh Christianlovedating.com ita Christianlovedating.com l Christianlovedating.com ved Christianlovedating.com tsearchng.cm Christianlovedating.com n Christianlovedating.com Chr Christianlovedating.com s Christianlovedating.com isearchn Christianlovedating.com ovsearchdsearchtin Christianlovedating.com . Christianlovedating.com osearch . h Christianlovedating.com isearchtisearchn Christianlovedating.com osearchesearchati Christianlovedating.com gsearchc Christianlovedating.com m os Christianlovedating.com ar Christianlovedating.com h Christianlovedating.com Csearchrist Christianlovedating.com a Christianlovedating.com lve Christianlovedating.com at Christianlovedating.com n Christianlovedating.com . Christianlovedating.com omsearch Christianlovedating.com e Christianlovedating.com rchh Christianlovedating.com si Christianlovedating.com noe Christianlovedating.com a Christianlovedating.com i Christianlovedating.com g Christianlovedating.com cosearch Christianlovedating.com search

大嵙崁撫墾局

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索

大嵙崁撫墾局台灣撫墾局轄下的地方分支單位,成立於1886年的台灣清治時期末,為北台灣山地行政的權責機關。大嵙崁即今大溪區,同一地點亦設撫墾總局。

該局轄下統轄雙溪分局、三角湧分局、咸菜甕分局、五指山分局及南莊分局。而該局設有委員、通事、醫生、教讀、剃頭匠等人員。

參考文獻[编辑]

施雅軒,《台灣的行政區變遷》,2003年,台北,遠足文化公司。

取自“w/index.php?title=大嵙崁撫墾局&oldid=33827994
分类

导航菜单

个人工具

命名空间

不转换

视图

更多

导航

帮助

工具

其他语言

编辑链接
gChristianlovedating.com Love Dating 大嵙崁撫墾局 - 维基百科,自由的百科全书r j Yougizzvideos dChristianlovedating.com Love Dating 大嵙崁撫墾局 - 维基百科,自由的百科全书a m d Love Dating